Wararka

Waxaan ku faraxsanahay inaan kula wadaagno natiijooyinka shaqadayada, wararka shirkadda, oo aan ku siino horumar waqtiyeysan iyo ballan shaqaale iyo shuruudaha ka saarista.